OPENING PERFORMANCE ORCHESTRA (Praha, 2006)

Vejdeš do sálu.

Někoho míjíš, máš pocit, že ho znáš, toho dalšího ne.

Zavíráš oči.

Slyšíš hlasy, šum kroků a cinkot skleniček.

Kdesi v dáli zapraskalo dřevěné podium.

Kdesi.

Otevíráš oči, všude kolem je tma.

Hlasy ztichly, kroky utichly, jen ten praskot se ozval znovu.

Už to není praskot.

Je to temný dunivý zvuk.

Pomalu v něm rozpoznáváš další zvuky, hlasy, jakési nástroje.

„Some Attributes Of A Living System“

A pak se vše kolem začíná tříštit.

Objevují se záblesky světla.

Někdo tu je.

Nevíš kdo, nevíš kolik, nevíš kde, není to důležité.

Něco se otevřelo.

OPENING PERFORMANCE ORCHESTRAOPENING PERFORMANCE ORCHESTRA (Prague, 2006)

 

You enter the hall.

You pass by someone, have the feeling you know him, but not the other one.

You close your eyes.

You hear voices, rustling steps and tinkling glasses.

Somewhere afar a wooden stage cracks.

Somewhere.

You open your eyes, darkness is all around.

The voices die down, the steps subside, just the crackle is heard again.

It is no longer a crackle.

It is a dark booming sound.

Slowly, you recognise in it other sounds, a voice, some instruments.

“Some Attributes of a Living System”.

And then everything around begins splintering.

Flashes of light emerge.

Someone is here.

You don’t know who, you don’t know how many, you don’t know where, it’s not important.

Something has opened.

OPENING PERFORMANCE ORCHESTRA