the sound reborn„Zvuk je přetvářen a znovu vzkřísen, avšak způsobem, aby nebyl k poznání. Je znovuzrozen. Je to věčné znovuzrození nebo reinkarnace. To je život... A jde to pořád dál.“
David Tudor: „Pro ptáky, str. 138“


„The sound be transformed and restored, but in an unrecognizable manner! It is reborn. It is perpetual rebirth or reincarnation. And that goes on and on.”  
David Tudor: „For the Birds, pg. 138“