the future of music„Jsem přesvědčen, že používání hluků při tvorbě hudby bude i nadále pokračovat, až dosáhneme hudby vytvořené pomocí takových elektrických nástrojů, které hudebním účelům poskytnou veškeré slyšitelné zvuky.“
John Cage: „Budoucnost hudby“ (1937)


„I believe that the use of noise to make music will continue and increase until we reach a music produced through the aid of electrical instruments which will make available for musical purposes any and all sounds that can be heard.”  
John Cage: „The Future Of Music“ (1937)