reflections IDo procesu převodu analogového signálu na digitální formu s následnou transformací v uměle vytvořených zvukových digitálních mapách lze začlenit i velmi tichý hudební či zvukový materiál. Absolutní ticho ve fyzickém světě neexistuje. Výjimkou je existence tzv. digitálního ticha vytvořeného virtuálně a technologicky uloženého na libovolném digitálním nosiči. Při poslechu, tj. převodu digitálního signálu na analogový v reálném čase s následným zesílením, však opět do digitálního ticha vstupují zvuky fyzického světa. Pokaždé slyšíme minimálně zvuky svého fyzického těla (údery srdce, činnost nervové soustavy) a pohyb molekul v bezprostřední blízkosti tohoto fyzického těla.

The conversion of analog signals to digital form through artificially constructed digital sound maps includes even very silent music or sound material. Absolute silence in the physical world does not exist. An exception to this is so-called digital silence constructed virtually and embodied in any digital carrier. As we listen, however, the digital signal is converted to an analog signal in real time and amplified, and the sounds of the physical world permeate the digital silence. In any case we always hear the sounds of our physical bodies (heartbeats, nervous system activity) and the motion of molecules in immediate closeness to our bodies.

thanks to  atd  for english translation