parallelsParalela mezi zvukem a obrazem
Fotografie a filmy vytvořené v návaznosti na koncept fraction music také dávají vzniknout nečitelným, obtížně uchopitelným obrazovým strukturám (statickým i pohyblivým). Opět tak vznikají nové souvislosti ve zdánlivě důvěrně známém světě a místa, jimiž lze projít do světa jiného. Zvuk a obraz jako dvě různé formy vyjádření jedné původní myšlenky.

Parallels between sounds and images
Photography and film created through the principles of fraction music also give rise to opaque visual structures (both static and moving) which may be difficult to comprehend. And they also yield connections with the apparently trustworthy known world and with another world altogether. Sound and images are two distinct means of expressing a single originating thought.


thanks to  atd  for english translation