an autobiographical statement


Žijeme v době, kdy řada lidí mění názor na to, jaké je užití hudby, či jaké by mohlo být. Je to něco, co nehovoří jako lidská bytost; něco, co nezná svou definici ve slovníku, nebo svou školní teorii. Vyjadřuje se to jednoduše prostřednictvím svých vibrací. Lidé věnují pozornost vibračním aktivitám, nikoli v reakci na neměnné dokonalé provedení, ale pokaždé pozorně sledují, jak se to odehraje tentokrát, aniž by očekávali, že to bude zcela stejné. Hudba, která posluchače přenáší do okamžiku, v němž se právě nacházejí.John Cage: An Autobiographical Statement (1989)


We are living in a period in which many people have changed their mind about what the use of music is or could be for them. Something that doesn't speak or talk like a human being, that doesn't know its definition in the dictionary or its theory in the schools, that expresses itself simply by the fact of its vibrations. People paying attention to vibratory activity, not in reaction to a fixed ideal performance, but each time attentively to how it happens to be this time, not necessarily two times the same. A music that transports the listener to the moment where he is.  
John Cage: „
An Autobiographical Statement“ (1989)