SOUNDS OF THE GALLERY


image by jsm


Národní galerie, Prague
19 April 2011


participants: fs, jsm, jst, pk, ps