LIVE PERFORMANCE XVI - "VE TŘECH DĚJSTVÍCH / IN THREE PARTS"


poster design by ip


club K4, Prague
29 May 2010


VE TŘECH DĚJSTVÍCH / IN THREE PARTS

Part I: IMAGES - full version (dedicated to Ingmar Bergman)

Part II: CHESS SHOW - 32 minutes version (tribute to John Cage)

Part III: BINARY CODE - excerpt (fraction version)


fs - performer (1st computer)
jsm - video concept
jst - performer (2nd computer)
ld - technical support
pk - sound engineering
ps - art direction
rd - performer (3rd computer)

Thanks to:
club K4
Přemek & Magda
Robert

Special thanks to:
Petr Ferenc - foreword
Honza Kruml (aka DJ FIASCO) - DJ set


Program:
IMAGES [věnováno Ingmaru Bergmanovi]
CHESS-SHOW [pocta Johnu Cageovi]
BINARY CODE [fraction version]

Skladba Images je věnována filmovému režisérovi Ingmaru Bergmanovi. Videoprojekci tvoří obrazové sekvence vybrané z jeho filmů. Zvuková stopa vznikla nezávisle na obrazové složce a tvoří ji fragmenty skladeb Johna Cagea. Pro obrazovou i zvukovou stopu byl tak stanoven jediný společný prvek - časový rámec skladby.

Skladba Chess-show z roku 2007 vznikla jako pocta americkému skladateli Johnu Cageovi. Základem 64minutové skladby jsou útržky z jeho skladeb, do kterých vstupují nově vytvořené zvukové stopy. Základem vizuální složky je záznam mistrovské šachové partie z roku 1970 mezi R. Fischerem a V. Smyslovem („Bird´s Opening“). Filmový pás pak tvoří části černobílých fotografií, jejichž výřezy svým tvarem a změnou pozice představují 128 tahů šachových figurek zmíněné šachové partie.
V rámci dnešního večera zazní skladba Chess-show ve zkrácené, výrazně modifikované verzi.

Skladba Binary Code (fraction version) představuje současnou tvorbu Opening Performance Orchestra. Základ skladby tvoří binární kód, jehož původní záznam pochází z magnetofonové kazety, která obsahovala program pro počítač Commodore. Binární kód převedený do zvukové podoby byl stejně jako ostatní zvukový materiál podroben nekompromisnímu zpracování v duchu fraction music. Základem vizuální části je opět netradiční způsob práce s videomateriálem, tentokrát v obrazové hladině pixelů jako nejmenší jednotce rastrové grafiky.