SOUND TEST IN THE BLACK BOX


image by jsm


Černý most, Prague
1 April 2009


participants: fs, jsm, jst, ld, pk, ps, rd