LIVE PERFORMANCE XLIX - "Vteřina a věčnost"

café V lese, Praha
6 October 2015


Pavel Z. & OPENING PERFORMANCE ORCHESTRA - Vteřina a věčnost

fs - performer (piano)
jsm - video concept
jst - performer (computers)
ld - technical support
pk - sound engineering
ps - performer (triangle), art direction
rd - performer (computer)
&
Pavel Z. - spoken word (extracts from Ladislav Klíma "Vteřina a věčnost")

Thanks to:
wakushoppu
café V lese

Special thanks to:
Pavel Z.

Vteřina a věčnost
Letos na podzim oslavil spolek Bludný kámen dvacet let své existence. Za tyto dvě dekády byly pod jeho hlavičkou zorganizovány stovky akcí mapujících především soudobé vizuální umění a současnou experimentální hudbu. Pro letošní jubilejní rok se Bludný kámen obrátil s otevřenou výzvou Time (20years BK) na umělce, teoretiky, organizace a instituce, které se zabývají soudobým uměním, nebo také na ty, kteří souzní s činností Bludného kamene, respektive sledují jeho aktivity. Cílem výzvy bylo uskutečnění akce – výstavy, performance, koncertu, instalace, přednášky, vzpomínky apod. s tématem času jako osobního, filosofického, společenského, praktického a kulturního fenoménu, a to v době od 20. září do 20. října 2015. V rámci pravidelné série Wakushoppu se v Praze dne 6. října 2015 uskutečnila v café V lese koncertní akce, na níž se podílleli Phaerentz, Milan Guštar, Werner Durand a Opening Performance Orchestra. Všechny zúčastněné spojuje pravidelná letitá, nebo alespoň jednorázová spolupráce s Bludným kamenem, a to v rámci Minimaratonu elektronické hudby při Ostravských dnech a/nebo hudebního festivalu Pohyb – Zvuk – Prostor.

A Second and Eternity
This autumn, the society called Bludný kámen (Erratic Boulder) celebrated twenty years of its existence. During the two decades, hundreds of events mapping especially the contemporary visual arts and the contemporary experimental music have been organized under its heading. For this anniversary year, Bludný kámen created the open call Time (20years BK) to address artists, theoreticians, organizations and institutions which engage in contemporary art and also those which sympathize with Bludný kámen and follow its activities. The call has been designed to organize an event (an exhibition, a performance, a concert, an installation, a lecture, a memory etc.) with the theme of time as a personal, philosophic, social, practical and cultural phenomenon, during the period from 20 September to 20 October 2015. During the regular Wakushoppu series in Prague on 6 October 2015, a concert event has been held in café V lese, which hosted Phaerentz, Milan Guštar, Werner Durand and Opening Performance Orchestra. What these performers have in common is a regular years-long or at least one-time cooperation with Bludný kámen during the Electronic Music Minimarathon at the Ostrava Days and/or the Movement – Sound – Space festival.