LIVE PERFORMANCE VII - "CHESS-SHOW" (excerpt) + "FRACTION MUSIC II" (excerpt) - Industriální Mikuláš


image by jsm


club Boro, Brno
6 December 2007


CHESS-SHOW (excerpt) + FRACTION MUSIC II (excerpt)

fs - performer (1st computer)
jsm - video concept
ld - technical support
pk - sound engineering
ps - performer (2nd computer), opening words
rd - performer (3rd computer)

Thanks to:
Castro (Nevidim)
J.E.F. (Vetus Via, Christiania)
Kaspar von Urbach

OPENING WORDS:

Dobrý večer,

skladba, kterou dnes uvede Opening Performance Orchestra, se skládá ze tří různých částí a trvá 54 minut. Její první část představuje dvacetiminutový extrakt z kompozice o délce 64 minut s názvem "Chess-show". Tato část byla vytvořena z útržků skladeb Johna Cage, které byly náhodným způsobem vybrány, překládány přes sebe a transformovány, a dále z originální nově vytvořené elektronické zvukové stopy. Základem vizuální složky je záznam mistrovské šachové partie z roku 1970 mezi Vasilijem Spaským a Robertem Fischerem. Podtitul této části zní "Birds Opening" a představuje slovní hříčku s názvem typu šachového zahájení, Cageovy knihy "For The Birds" a názvu Opening Performance Orchestra. Na pozadí šachové partie se místo šachových figur objevuje 22 tématických fotografií náhodně vybraných z filmových dokumentů s Johnem Cagem.

Druhá a třetí část skladby je extraktem z autorské skladby Opening Performance Orchestra a nese podtitul "Fraction Music II". Fraction Music představuje úlomky nebo střepiny reálných i uměle vytvořených zvukových elementů, které jsou dále digitálním způsobem transformovány a modifikovány. Fraction Music žánrově vychází z japonské noise music a dále ji rozvíjí úplným abstrahováním od rytmických struktur a dalších základních vlastností klasického hudebního materiálu, jimiž je melodie a harmonie. Fraction music vzniká jako reakce na nový způsob práce s hudebním materiálem, kdy je analogový zvuk nahrazen zvukem digitálním. Výsledkem je zvukový záznam zcela odlišný od zdrojového materiálu, který v něm zůstává zachován pouze ve stopovém množství. Posluchač resp. příjemce informací je prostřednictvím fraction music konfrontován se svými dosavadními hudebními i mimohudebními zkušenostmi. Postupy fraction music jsou analogicky rozšířeny rovněž na práci s videomateriálem, který je nedílnou součástí skladby a jehož tok je na hudbě nezávislý.

Závěrem mi dovolte krátký citát z knihy Johna Cage "For The Birds":
"Zvuk je převářen a znovu vzkříšen, avšak způsobem, aby nebyl k poznání. Je znovuzrozen. Je to věčné znovuzrození nebo reinkarnace. To je život… A jde to pořád dál."


ps