LIVE PERFORMANCE LII - "FUTURIST SOIRÉE" - Art's Birthday 2016

Veletržní palác, Národní galerie, Praha
17 January 2016


FUTURIST SOIRÉE

Motto: "At the beginning, the world was silent "

fs - performer (1st intonarumori)
jsm - technical support
jst - performer (2nd intonarumori)
ld - technical support
pk - sound engineering
ps - concept, art direction
rd - performer (3rd intonarumori)
&
Pavel Z. - spoken word
Phaerentz - spoken word
David Danel - violin
Tomáš Vtípil - violin

Live performance on the occasion of the "Art's Birthday 2016" by Czech Radio in cooperation with the National Gallery

Thanks to:
Český rozhlas
Národní galerie

Special thanks to:
Ladislav Železný
Pavel Z.
Petr Ferenc
David Danel
Tomáš Vtípil


Jádrem skladby Futuristické soirée jsou dva klíčové texty futuristického hnutí z počátku dvacátého století – Manifest futurismu Filippa Thommasa Marinettiho a Manifest futuristických hudebníků Balilly Prately. Zvukovou esenci skladby tvoří tři intonarumori, nástroje vynalezené a zkonstruované italskými futuristy, jejichž pomocí se do hudby nového věku měly dostat hluky. Dva sólové party na housle představují variaci a improvizaci v duchu partitur enharmonické hudby, které tvořily základ futuristických hudebních kompozic. Výsledkem této otevřené spolupráce se stane společná skladba využívající synergie rozmanitých přístupů všech zúčastněných protagonistů.

The base of the composition Futurist Soirée includes two key texts of the futurist movement from the beginning of the twentieth century – The Manifest of Futurism by Filipp Thommas Marinetti and The Manifest Of Futurist Musicians by Balilla Pratela. The sound essence of the composition is based on three intonarumories, instruments invented and built by Italian futurists, with the assistance of which noises were introduced into music. Two solo violin parts represent a variation and an improvisation in spirit of the scores of enharmonic music that have built a base of the futurist musical compositions. The result of this open cooperation is a collective composition that uses a synergy of manifold approach of all participating players.